Wielka Rewia Kawalerii 2023

Wielka Rewia Kawalerii 2023 jest to impreza kawaleryjska zorganizowana z inicjatywy Kapituły Barw i Tradycji Kawalerii i Artylerii Konnej II RP oraz Federacji Kawalerii Ochotniczej RP we współpracy z Dowództwem Garnizonu Warszawa z okazji 90 rocznicy Wielkiej Rewii Kawalerii, która odbyła się z rozkazu Józefa Piłsudskiego 6 października 1933r.

Rewia odbyła się w dniach 20 – 22 października 2023 r. Na wydarzenie składały się dwudniowe zawody sekcji kawaleryjskich, a także msza św. w Katedrze Wawelskiej, po której złożono kawaleryjski salut Janowi III Sobieskiemu i Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz przemaszerowano drogą królewską pod Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie w Apelu Poległych oddano hołd wszystkim kawaleryjskim poprzednikom. W  niedzielę w szyku konnym ulicami Krakowa wjechano na Rynek Główny, gdzie przy dźwiękach stukotu kopyt i hejnału mariackiego złożono meldunek Prezydentowi Miasta Krakowa. Na zakończenie wydarzenia odbył się uroczysty apel na Błoniach Krakowskich, defilada pododdziałów w szyku rozwiniętym, prezentacja wyszkolenia kawaleryjskiego, finały zawodów sekcji i pokazy kawaleryjskie.